injobsworld.com
   Vietnam

Telesales operator Jobs


Page 1 of 1    |   3 results for Telesales operator in Vietnam

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại / Telesales Operator in Ho Chi Minh City, South East

www.careerbuilder.vn
/ Telesales Operator Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực (EVN Finance) Ngày cập nhật: 26/10/2017 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi...: 5 Tr - 9 Tr VND Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại / Telesales Operator Công ty Tài... - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

Nhân Viên Bán Hàng Qua Điện Thoại / Telesales Operator in Ho Chi Minh City, South East

www.tuoitre.vn
and sell them to assist Telesales team increase sales to meet company’s targets. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH / KEY RESPONSIBILITIES... được tạo ra từ các hoạt động của Telesales/ Work closely with related departments to maintain an up-to-date contact list... - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

TELESALES OPERATOR at Kỷ Nguyên Vàng Consultants

Dulieuvieclam
Telesales Team Leader. Customer service and Telesales skill. Responsible for Telesales of company’s products and services....TELESALES OPERATOR | Kỷ Nguyên Vàng Consultants
2018-01-03 05:10:57 | Vietnam

    Job listing powered by :
    Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

    © Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

    Home    |    Job categories    |    Keyword search

    Privacy Policy    |    Contact