Telemarketing Agent Jobs. Employment & Careers in Vietnam
injobsworld.com
   Vietnam

Telemarketing agent Jobs


Page 1 of 1    |   2 results for Telemarketing agent in Vietnam

Marketing Manager in Ho Chi Minh City, South East

www.careerbuilder.vn
to develop and foster business through pro-active direct sales, marketing, telemarketing, direct mail, appointment calls... Vela - American Academy English Language Center JS Company (AMA) - Công ty TNHH Daekyo Việt Nam - RGF HR Agent Vietnam Co...Marketing Manager - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

Sales Coordinator in Ho Chi Minh City, South East

www.careerbuilder.vn
, Business Administrator; Cheerful and speak well Working experience in telemarketing/customer service. No working experience... for trading tyres and accessories Hong Kong. We are Sole Agent of Dunlop Tyres... Established since 1992, Tyre Pacific (HK...Sales Coordinator - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

Telemarketing Agent at Anh Văn Hội Việt Mỹ

www.vus.edu.vn
- Tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn phù hợp với từng đối tượng khách hàng - Cập nhật thông tin khách hàng và theo dõi tình trạng khách hàng. - Thực hiện chăm sóc khách hàng tiềm năng bằng điện thoại, email và SMS. - Sắp xếp cuộc hẹn giữa khách ...Telemarketing Agent | Anh Văn Hội Việt Mỹ - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

Training & Coaching Manager at ALMA

www.vietnamworks.com
Mô Tả Công Việc Reporting to: Director of Telemarketing & Business Development Subordinates: Quality Assurance... and development experience within a Call Center environment for agent transactional skills, managing customer interactions...Training & Coaching Manager | ALMA - Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East
| Hanoi, Red River Delta - Ho Chi Minh City, South East

Telemarketing Agent at VUS

VUS
Mô tả công việc - Tiếp nhận cuộc gọi, tư vấn phù hợp với từng đối tượng khách hàng - Cập nhật thông tin khách hàng và theo dõi tình trạng khách hàng. - Thực...Telemarketing Agent | VUS
2018-07-09 07:30:49 | Vietnam

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tiê'ng Nhật (Lương 10 -15 triệu) in Hanoi, Red River Delta

www.dulieuvieclam.com
̉ tiêu và châ't lượng tuyển dụng Nhân viên mơ'i/Agent khô'i ngành Dịch vụ kha'ch hàng, Sales/ Telesales..., Telemarketing...co' sử dụng tiê'ng Nhật - Là đại sư' thương hiệu tuyển dụng của Bell24-Hoasao; truyền thông chi'nh xa'c... - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tiê'ng Nhật (Lương 10 -15 triệu) in Hanoi, Red River Delta

www.dulieuvieclam.com
̉ tiêu và châ't lượng tuyển dụng Nhân viên mơ'i/Agent khô'i ngành Dịch vụ kha'ch hàng, Sales/ Telesales..., Telemarketing...co' sử dụng tiê'ng Nhật - Là đại sư' thương hiệu tuyển dụng của Bell24-Hoasao; truyền thông chi'nh xa'c... - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta

    Job listing powered by :
    Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

    © Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

    Home    |    Job categories    |    Keyword search

    Privacy Policy    |    Contact