injobsworld.com
   Vietnam

Telemarketing agent Jobs


Page 1 of 1    |   3 results for Telemarketing agent in Vietnam

Associate Marketing Analyst (12-Month Contract) in Ho Chi Minh City, South East

www.tuoitre.vn
Truyền Thông Xanh RGF HR Agent Vietnam Co., LTD Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí Công Ty TNHH MTV Wacontre... for qualification and screening Perform customer qualification - telemarketing over the telephone Probing - uncovering the business... - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

Training & Coaching Manager - Call Center in Hanoi, Red River Delta

www.mywork.com.vn
design and development experience within a Call Center environment for agent transactional skills, managing customer... interactions, and telemarketing. Knowledge and Skills Formal education and/or certifications in instructional/informational... - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta

Training & Coaching Manager - Call Center in Hanoi, Red River Delta

www.mywork.com.vn
design and development experience within a Call Center environment for agent transactional skills, managing customer... interactions, and telemarketing. Knowledge and Skills Formal education and/or certifications in instructional/informational... - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta

TELEMARKETING AGENT at Anh Văn Hội Việt Mỹ

www.vus.edu.vn
tại Call Center. - Địa điểm làm việc: Tp.Hồ Chí Minh Telemarketing Agent Gửi SYLL đính kèm hình ảnh về địa chỉ...TELEMARKETING AGENT | Anh Văn Hội Việt Mỹ - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

Associate Marketing Analyst (12-Month Contract) in Ho Chi Minh City, South East

www.careerbuilder.vn
Đầu Tư Truyền Thông Xanh RGF HR Agent Vietnam Co., LTD Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí Công Ty TNHH MTV... database for qualification and screening Perform customer qualification - telemarketing over the telephone Probing... - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

Sales Manager in Quan 1, Ho Chi Minh City

www.hoteljob.vn
, marketing, telemarketing, direct mail, appointment calls and tours of the hotel. Also develops strategic action plans for hotels... for Corporate and Travel Agent Room Sales for the hotel. · Clear understanding of the hotels business strategies then set goals...Sales Manager - Quan 1, Ho Chi Minh City
| Quan 1, Ho Chi Minh City

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tiê'ng Nhật (Lương 10 -15 triệu) in Hanoi, Red River Delta

www.careerlink.vn
- Thực hiện quy trình tuyển dụng, nhằm đảm bảo chỉ tiêu và châ't lượng tuyển dụng Nhân viên mơ'i/Agent khô...'i ngành Dịch vụ kha'ch hàng, Sales/ Telesales, Telemarketing...co' sử dụng tiê'ng Nhật - Là đại sư' thương hiê... - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta | 10000000 - 15000000 per month

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tiếng Nhật at CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24HOASAO

CareerLink
... Telesales, Telemarketing..có sử dụng tiếng Nhật. Là đại sứ thương hiệu... | CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24HOASAO - Hanoi, Hanoi, VN
2018-05-08 22:29:19 | Hanoi, Hanoi, VN

Sales Manager/Project Manager at CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24HOASAO

CareerLink
Telesales, Direct Sales, Telemarketing. The sale manager is the account manager for the projects they... Writing and build up call scripts per client request. Manage, training, coaching agents. Have a good... | CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM24HOASAO - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-05-10 04:40:29 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

Nhân Viên QA (Call Center) in Hanoi, Red River Delta

www.mywork.com.vn
Đảm bảo tính chính xác và chất lượng cuộc gọi tại bộ phận Telemarketing. Nhiệm vụ Đặt tiêu chuẩn  Tham gia Phone... gọi  Nghe recording của agent mỗi ngày để hướng dẫn agent nâng cao khả năng khách;  Đảm bảo chất lượng tư vấn của... - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta | 5000000 - 7000000 per month

Chuyên Viên Tuyển Dụng Tiê'ng Nhật (Lương 10 -15 triệu) in Hanoi, Red River Delta

www.dulieuvieclam.com
̉ tiêu và châ't lượng tuyển dụng Nhân viên mơ'i/Agent khô'i ngành Dịch vụ kha'ch hàng, Sales/ Telesales..., Telemarketing...co' sử dụng tiê'ng Nhật - Là đại sư' thương hiệu tuyển dụng của Bell24-Hoasao; truyền thông chi'nh xa'c... - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta

    Job listing powered by :
    Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

    © Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

    Home    |    Job categories    |    Keyword search

    Privacy Policy    |    Contact