injobsworld.com
   Vietnam

Oracle marketing JobsPage 1 of 1    |   9 results for Oracle marketing in Vietnam


Business Analyst at FE Credit

Talent Network
Background. Education. Masters Degree or equivalent in Economics, Marketing or Finance. Degree from... Work experience with applications and systems (SAS, Pega, Oracle Siebel or related ) will be a plus...Business Analyst | FE Credit - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-07-09 09:33:36 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

Business Analyst at FE Credit

CareerLink
Background. Education. Masters Degree or equivalent in Economics, Marketing or Finance. Degree from... Work experience with applications and systems (SAS, Pega, Oracle Siebel or related ) will be a plus...Business Analyst | FE Credit - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-07-14 20:56:45 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

Chuyên viên Hỗ trợ thương mại  at Vinamilk

Vinamilk
KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG. Kiến thức về Kinh doanh, Marketing, hỗ trợ... Có hiểu biết về Hệ thống phần mềm quản lý SAP. Solomon. Oracle. Trung thực, nhiệt... | Vinamilk - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-06-01 09:51:11 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

Nhân viên IT at Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước

Talent Network
Xây dựng kế hoạch phát triển mảng IT Công ty. Hỗ trợ Marketing. PR. Business các vấn... Kỹ năng. Quan sát, đánh giá vấn đề. Quản trị hệ thống. database Oracle, MSSQL... | Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-07-09 15:04:59 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN


    Job listing powered by :
    Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

    © Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

    Home    |    Job categories    |    Keyword search

    Privacy Policy    |    Contact