injobsworld.com
   Vietnam

Mystery shopper Jobs


Page 1 of 1    |   2 results for Mystery shopper in Vietnam

★☆★ Urgent Hot Job ☆★ Senior Brand Manager at Luxasia Vietnam

www.vietnamworks.com
offer best customer service to our customers & validated though Mystery Shopper exercise  Implement effective CRM management measurable... | Luxasia Vietnam - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

Khách Hàng Bí Mật - Mystery Shopper in Quan 1, Ho Chi Minh City

www.timviecnhanh.com
Khách hàng Bí mật sẽ là những người được rèn luyện với đầy đủ các kỹ năng, họ sẽ tới giao dịch tại các cửa hàng, doanh nghiệp được chỉ định. Họ sẽ đóng vai khách hàng và hành động bám sát một kịch bản đã được đưa ra, sau cùng họ sẽ điền vào... - Quan 1, Ho Chi Minh City
| Quan 1, Ho Chi Minh City | 3000000 per month

Hot Job Senior Brand Manager at Luxasia Vietnam

Vietnam Works
 To have team offer best customer service to our customers & validated though Mystery Shopper exercise. Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn.... | Luxasia Vietnam
2018-01-12 17:02:18 | Vietnam

    Job listing powered by :
    Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

    © Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

    Home    |    Job categories    |    Keyword search

    Privacy Policy    |    Contact