injobsworld.com
   Vietnam

Microbiologist Jobs


Page 1 of 1    |   4 results for Microbiologist in Vietnam

Tuyển dụng vị trí Microbiologist làm việc tại KCN Amata at ASAHI TEC VIETNAM CO.,LTD

ASAHI TEC VIETNAM CO.,LTD
Hiện tại, đối tác của Jwork. Công ty 100. vốn Nhật Bản. Cần tuyển. Yêu cầu. Có hiểu biết về HACCP, ISO 9001, GMP, GLP. Có kỹ năng trong thực hành thí nghiệm. Có thể sử dụng thiết ... | ASAHI TEC VIETNAM CO.,LTD - (Unspecified city), Dong Nai, VN
2018-01-07 20:01:01 | (Unspecified city), Dong Nai, VN

    Job listing powered by :
    Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

    © Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

    Home    |    Job categories    |    Keyword search

    Privacy Policy    |    Contact