Machine Learning Developer Jobs. Employment & Careers in Vietnam
injobsworld.com
   Vietnam

Machine learning developer JobsPage 1 of 2    |   21 results for Machine learning developer in Vietnam


IT Engineer (IT Global) at Hoya Memory Disk Technologies Ltd.

www.vietnamworks.com
11g/12c) + Database Developer (TSQL. PL/SQL) + Advantages - Machine Learning/Artificial Inteligence (AI): Tensorflow... technology, Software development + NET Developer ( ASP.NET, VB.NET, .NET Framework 4.5 or above) + Database (SQL Server, Oracle... | Hoya Memory Disk Technologies Ltd. - Red River Delta
| Red River Delta

Future Full-stack Developer ( FFD) in Hanoi, Red River Delta

www.careerbuilder.vn
Innovative Free Day mỗi tháng, làm Machine Learning, VR, Hololens, Kinect… - Được làm việc trong môi trường có văn hóa start up... đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Future Full-stack Developer ( FFD... - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta

Future Full-stack Developer ( FFD) in Hanoi, Red River Delta

www.careerlink.vn
hoạt động giảng dạy - Được dành riêng 2 ngày Innovative Free Day mỗi tháng, làm Machine Learning, VR, Hololens, Kinect...Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm và tuyển dụng các Full-stack Developer chuẩn quốc tế với lộ trình đào tạo cùng... - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta

Future Full-Stack Developer (FFD) at To Hop Cong Nghe Giao Duc Topica

www.vietnamworks.com
hoạt động giảng dạy - Được dành riêng 2 ngày Innovative Free Day mỗi tháng, làm Machine Learning, VR, Hololens, Kinect...Mô Tả Công Việc Chương trình được tổ chức nhằm tìm kiếm và tuyển dụng các Full-stack Developer chuẩn quốc tế với lộ... | To Hop Cong Nghe Giao Duc Topica - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta

PHP Developer in Ho Chi Minh City, South East

www.careerbuilder.vn
là một lợi thế Có kinh nghiệm làm việc với WordPress/Magento/Shopify là một lợi thế Có kinh nghiệm làm việc về Machine learning... án, nền tảng và hệ thống khác nhau Được tiếp cận với AI, Machine learning, Big Data, Automation Nâng cao khả năng tiếng Anh...PHP Developer - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

BSE - KĨ SƯ CẦU NỐI in Quan 10, Ho Chi Minh City

www.jellyfishhr.com
nghiệp đại học - Tiếng Nhật tương đương N2 - Tiếng Anh giao In-depth expertise in deep learning, statistical machine... learning, computer vision, In-depth expertise in deep learning, statistical machine learning, computer vision,... - Quan 10, Ho Chi Minh City
| Quan 10, Ho Chi Minh City

Future Full-stack Developer (ffd) in Hanoi, Red River Delta

www.mywork.com.vn
ngày Innovative Free Day mỗi tháng, làm Machine Learning, VR, Hololens, Kinect… - Được làm việc trong môi trường có văn...Chương trình được nhằm tìm kiếm và các Full-stack Developer chuẩn quốc tế với lộ trình đào tạo cùng các Giám đốc... - Hanoi, Red River Delta
| Hanoi, Red River Delta | 15000000 - 20000000 per month

HCM] AI RESEARCHER - CÔNG TY LỚN CỦA NHẬT (1200~3000 USD) (H07) in Ho Chi Minh City, South East

www.careerbuilder.vn
through machine learning, data mining and statistical algorithms Strong desire to push your ideas into production...). Background in machine learning with domain knowledge and experience in the following areas: data-driven statistical modeling... - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

Future Full-stack Developer at Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA

CareerLink
... Được dành riêng 2 ngày Innovative Free Day mỗi tháng, làm Machine Learning, VR, Hololens...Future Full-stack Developer | Tổ Hợp Công Nghệ Giáo Dục TOPICA - Hanoi, Hanoi, VN
2018-08-15 04:32:39 | Hanoi, Hanoi, VN

Python Developer in Ho Chi Minh City, South East

www.careerbuilder.vn
/PostgreSQL Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống tự động hoá, Machine learning, AI, Big data là một lợi thế Đam mê lập trình và... với AI, Machine learning, Big Data, Automation Nâng cao khả năng tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp * Đồng nghiệp: Môi trường làm việc...Python Developer - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

Machine Learning Developer at Paymentwall

Paymentwall
A passion for Machine Learning. Published Machine Learning articles and/or open-source projects. We are looking for outstanding Machine Learning Developers who...Machine Learning Developer | Paymentwall
2018-06-29 05:02:18 | Vietnam

java developers experienced in ai at công ty cổ phần nguồn nhân lực worklink

Công ty CP Nguồn nhân lực Worklink
O Special offer for engineers who has experience about Big Data, Machine Learning, IoT, AI. At least 2... At least 2 year Exp with Java Developers experienced in AI. Tại sao bạn nên chọn chúng tôi... | công ty cổ phần nguồn nhân lực worklink - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-08-07 07:06:46 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

java developers experienced in big data at công ty cổ phần nguồn nhân lực worklink

Công ty CP Nguồn nhân lực Worklink
O Special offer for engineers who has experience about Big Data, Machine Learning, IoT, AI. At least 2... At least 2 year Exp with Java Developers experienced in Big Data. Tại sao bạn nên chọn chúng... | công ty cổ phần nguồn nhân lực worklink - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-08-07 07:06:46 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

java developers at công ty cổ phần nguồn nhân lực worklink

Công ty CP Nguồn nhân lực Worklink
O Special offer for engineers who has experience about Big Data, Machine Learning, IoT, AI. Java Develop... đúng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Công việc tương tự. Java Developers...java developers | công ty cổ phần nguồn nhân lực worklink - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-08-07 07:06:46 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

10 FRESHER C++ DEVELOPERS at Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao

Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao
We are looking for. 10 Fresher C C. Developers. for the Training Program. 1. WHEN YOU JOIN THE TRAINING... Natural Sciences, Technology, Information Technology is a plus. Hard working & fast learning...10 FRESHER C++ DEVELOPERS | Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-07-08 02:04:31 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

Job listing powered by :
Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

© Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

Home    |    Job categories    |    Keyword search

Privacy Policy    |    Contact