injobsworld.com
   Vietnam

Jeweller Jobs


Page 1 of 1    |   4 results for Jeweller in Vietnam

TRỢ LÝ NHÃN HÀNG - CAO FINE JEWELLERY (ABM) at Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Job Benefit. Insurance. Incentive bonus. Health checkup. Training & Development. Salary review. Job Description. Xây dựng thương hiệu. 30. Đảm bảo hiểu biết đầy đủ về các chiến lư... | Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-03-10 20:01:02 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

TRỢ LÝ NHÃN HÀNG - CAO FINE JEWELLERY at Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

Talent Network
Mô tả công việc. Xây dựng thương hiệu. 30. Đảm bảo hiểu biết đầy đủ về các chiến lược thương hiệu, từ đó có thể thực hiện và phát triển các kế hoạch về hình ảnh và truyền thông cho... | Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-03-10 20:01:02 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

    Job listing powered by :
    Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

    © Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

    Home    |    Job categories    |    Keyword search

    Privacy Policy    |    Contact