injobsworld.com
   Vietnam

Jeweller Jobs


Page 1 of 1    |   3 results for Jeweller in Vietnam

TRƯỞNG PHÒNG MARKETING - CHI NHÁNH HÀ NỘI at Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Trách nhiệm thực thi chính. Quảng cáo, tiếp thị, xây dựng thương hiệu PNJ, Silver, Jema và CAO Fine Jewellery. Tỷ trọng. 50. Tổ chức triển khai và thực hiện... | Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - Hanoi, Hanoi, VN
2018-05-22 00:50:18 | Hanoi, Hanoi, VN

    Job listing powered by :
    Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

    © Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

    Home    |    Job categories    |    Keyword search

    Privacy Policy    |    Contact