Flash Developer Jobs. Employment & Careers in Vietnam
injobsworld.com
   Vietnam

Flash developer Jobs


Page 1 of 1    |   2 results for Flash developer in Vietnam

Game Developer in Ho Chi Minh City, South East

www.careerbuilder.vn
đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Game Developer Mecury Studio... Thưởng Đào tạo Chế độ nghỉ phép Mô tả Công việc Develop & Maintenance Games using either HTML5/Cocos2D/Flash...Game Developer - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

UI/UX Designer at Công ty Cổ phần VNG

Công ty Cổ phần VNG
Hỗ trợ team developer hoàn thành giao diện như mục tiêu, ý đồ thiết kế. Yêu cầu... Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash. Có khả năng phác thảo ý tưởng bằng tay...UI/UX Designer | Công ty Cổ phần VNG - (Unspecified city), Đà Nẵng, VN
2018-08-06 00:39:08 | (Unspecified city), Đà Nẵng, VN

    Job listing powered by :
    Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

    © Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

    Home    |    Job categories    |    Keyword search

    Privacy Policy    |    Contact