injobsworld.com
   Vietnam

Cable technician Jobs


Page 1 of 1    |   2 results for Cable technician in Vietnam

SCOMMERCE - HO CHI MINH] HELPDESK TECHNICIAN - SC-TA1 in Ho Chi Minh City, South East

www.tuoitre.vn
- HO CHI MINH] HELPDESK TECHNICIAN - SC-TA1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh Ngày cập nhật: 13/07/2018 Thông... office. Include setup Internet connection, LAN Cable Network, Wifi, PC, Laptop, Printer, Server, File Server, Switch layer2... - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East | 8000000 per month

SCOMMERCE - HO CHI MINH] HELPDESK TECHNICIAN - SC-TA1 in Ho Chi Minh City, South East

www.careerbuilder.vn
TECHNICIAN - SC-TA1 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh Ngày cập nhật: 13/07/2018 Thông Tin Tuyển Dụng Nơi làm việc... Cable Network, Wifi, PC, Laptop, Printer, Server, File Server, Switch layer2, layer3, Router Cisco, Vigor, VPN connection... - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East | 8000000 per month

Maintenance Technician (Equipment Engineer) - Experienced In Electronics/ Cables in Ho Chi Minh City, South East

www.careerbuilder.vn
đăng nhập để thực hiện chức năng này Username / Email Mật khẩu Đăng nhập bằng: Maintenance Technician (Equipment... Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Địa điểm: Lương: Cạnh tranh Maintenance Technician... - Ho Chi Minh City, South East
| Ho Chi Minh City, South East

HELPDESK TECHNICIAN - SC-TA1 at Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh

Talent Network
Include setup Internet connection, LAN Cable Network, Wifi, PC, Laptop, Printer, Server, File Server... Include setup Internet connection, LAN Cable Network, Wifi, PC, Laptop, Printer, Server, File Server... | Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh - Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN
2018-07-13 07:10:33 | Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, VN

    Job listing powered by :
    Indeed job search    |   careerjet job search    |    neuvoo job search    |    Jobtome job search

    © Copyright 2018 | injobsworld.com : Employment & Careers in Vietnam

    Home    |    Job categories    |    Keyword search

    Privacy Policy    |    Contact